Thí nghiệm

Thử nghiệm khả năng ngăn khói và khả năng chịu lửa của mẫu cửa kính khung thép do Saigon DAD thiết kế và chế tạo

Ngày tạo : 14/07/2015

Ngày 27 và 28 tháng 11 năm 2014 Phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy (LAS - XD 416) - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm kiểm tra khả năng ngăn khói đối với một mẫu cửa kính khung thép và khả năng chịu lửa đối với hai mẫu cửa kính khung thép do Công ty TNHH Trang trí nội thất và Quảng cáo Saigon DAD thiết kế và chế tạo. Mẫu được thử là hệ thống cửa đi hai cánh có tấm bịt cố định phía trên. Cửa có cấu tạo dạng khung thép, panô kính.

Ngày 27 và 28 tháng 11 năm 2014 Phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy (LAS - XD 416) - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm kiểm tra khả năng ngăn khói đối với một mẫu cửa kính khung thép và khả năng chịu lửa đối với hai mẫu cửa kính khung thép do Công ty TNHH Trang trí nội thất và Quảng cáo Saigon DAD thiết kế và chế tạo. Mẫu được thử là hệ thống cửa đi hai cánh có tấm bịt cố định phía trên. Cửa có cấu tạo dạng khung thép, panô kính.

Theo yêu cầu của khách hàng, mẫu thử được kiểm tra và đánh giá khả năng ngăn khói ở các mức chênh áp suất tối đa là 50 Pa trong hai điều kiện môi trường không khí gồm: ở nhiệt độ bình thường (cấp Sa) và ở nhiệt độ 200oC (cấp Sm). Việc đánh giá khả năng ngăn khói của mẫu thử được thực hiện trên cả hai phía của hệ cửa và căn cứ vào các tiêu chí nêu trong tiêu chuẩn EN 13501-2 của châu Âu. Thử nghiệm được thực hiện trên hệ thống buồng thử tính kín khí và kín khói chuyên dùng cho mẫu cửa các loại (Xem ảnh). Đây là buồng thử kín do các kỹ sư trẻ của Phòng NC PCC tự nghiên cứu và chế tạo. Trước đây hệ thống này đã được sử dụng để thử nghiệm đánh giá tính kín khí và kín nước cho các mẫu cửa đi của khách hàng Nhật Bản gồm: Công ty VINA-SANWA (trụ sở ở Việt Nam) và Công ty Nippon Panel (chi nhánh ở Thái Lan). Với việc bổ sung hệ tuần hoàn không khí bên trong và bộ gia nhiệt, hệ thống này có thể tạo ra các điều kiện môi trường của thử nghiệm (nhiệt độ và áp suất) phù hợp với các yêu cầu nêu trong BS EN 1634-3.


Ảnh: Thử nghiệm khả năng ngăn khói của hệ thống của kính khung thép của Saigon DAD

Đối với phép thử khả năng chịu lửa, mẫu thử được kiểm tra và đánh giá về hai tiêu chí là tính toàn vẹn và tính cách nhiệt trong khoảng thời gian 60 phút. Việc đánh giá khả năng chịu lửa của các mẫu thử được thực hiện theo tiêu chuẩn TCVN 9383:2012 (BS EN 1634-1:2008). Thử nghiệm được thực hiện trên hệ thống lò thử nghiệm theo phương đứng với kích thước tiêu chuẩn (Xem ảnh). Các điều kiện môi trường của lò thử nghiệm (nhiệt độ và áp suất) được kiểm soát và duy trì theo yêu cầu nêu trong quy trình TCVN 9311-1:2012 (ISO 834-1).

               
Ảnh: Thử nghiệm khả năng chịu lửa của hệ thống của kính khung thép của Saigon DAD

Toàn bộ quá trình thử nghiệm được thực hiện dưới sự chứng kiến của đại diện Chủ đầu tư, đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Trang trí nội thất và Quảng cáo Saigon DAD cùng các chuyên gia kỹ thuật của công ty.

Các tin liên quan