Thí nghiệm

Thử nghiệm khả năng chịu tải trọng gió cho hệ tấm tường bê tông Sandwich Panel

Ngày tạo : 10/12/2017

Gần đây, Phòng Nghiên cứu Thí nghiệm Gió - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm tấm tường bê tông Sandwich Panel. Qui trình thử nghiệm được thực hiện theo tiêu chuẩn ASTM. Mẫu thử nghiệm có kính thước 6 m (rộng) x 6 m (cao) được lắp dựng vào buồng thử nghiệm (diện tích lắp dựng lên đến 36 m2). Đây hệ tấm tường bê tông đầu tiên được thử nghiệm khả năng chịu tải trọng gió tại Việt Nam.

Khả năng chịu tải trọng gió với áp lực gió Pkc = ± 2400 Pa (tương đương với vận tốc gió V =225 km/hoặc, bão cấp 18 (thang bão Beaufort)).

Toàn bộ quá trình thử nghiệm được thực hiện dưới sự chứng kiến của đại diện bên yêu cầu thử nghiệm "Công ty TNHH An Quý Hưng".

 

Các tin liên quan