Thí nghiệm

Thử nghiệm khả năng chịu lửa của mẫu cửa gỗ

Ngày tạo : 14/07/2015

Ngày 17 tháng 3 năm 2015, Phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy (LAS - XD 416) - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng - Viện KHCN Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm kiểm tra khả năng chịu lửa đối với 1 mẫu cửa đi bằng gỗ cho khách hàng là Công ty CP Eurowindow. Mẫu được thử là hệ thống cửa đi hai cánh có tấm bịt cố định phía trên, cấu tạo khung cửa bằng gỗ ghép mảnh. Theo yêu cầu của khách hàng, mẫu thử được kiểm tra và đánh giá về hai tiêu chí là tính toàn vẹn và tính cách nhiệt trong khoảng thời gian 40 phút. Việc đánh giá khả năng chịu lửa của các mẫu thử được thực hiện căn cứ trên tiêu chuẩn TCVN 9383:2012 (BS EN 1634-1:2008).

Ngày 17 tháng 3 năm 2015, Phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy (LAS - XD 416) - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng - Viện KHCN Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm kiểm tra khả năng chịu lửa đối với 1 mẫu cửa đi bằng gỗ cho khách hàng là Công ty CP Eurowindow. Mẫu được thử là hệ thống cửa đi hai cánh có tấm bịt cố định phía trên, cấu tạo khung cửa bằng gỗ ghép mảnh. Theo yêu cầu của khách hàng, mẫu thử được kiểm tra và đánh giá về hai tiêu chí là tính toàn vẹn và tính cách nhiệt trong khoảng thời gian 40 phút. Việc đánh giá khả năng chịu lửa của các mẫu thử được thực hiện căn cứ trên tiêu chuẩn TCVN 9383:2012 (BS EN 1634-1:2008).

Thử nghiệm được thực hiện trên hệ thống lò thử nghiệm theo phương đứng (Xem ảnh). Giống như một số mẫu cửa đã được thử nghiệm trước đây, trong thử nghiệm này mẫu cửa cũng được thử nghiệm với kích thước bằng với thực tế lắp đặt trong công trình với kích thước tổng thể lên đến 3,1 m x 2,46 m. Do vậy để thử nghiệm mẫu này vẫn phải sử dụng hệ thống nối ghép để mở rộng diện tích miệng lò với yêu cầu là phải đảm bảo tạo ra các điều kiện môi trường của lò thử nghiệm (nhiệt độ và áp suất) được kiểm soát và duy trì theo yêu cầu nêu trong quy trình TCVN 9311-1:2012 (ISO 834-1). Kết quả theo dõi cho thấy các thông số kỹ thuật của lò thử nghiệm đều tuân thủ đúng yêu cầu của tiêu chuẩn phương pháp thử.

Toàn bộ quá trình thử nghiệm được thực hiện dưới sự chứng kiến của đại diện Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát và các chuyên gia kỹ thuật của khách hàng.Các tin liên quan