Thí nghiệm

Thử nghiệm hệ thống mặt dựng nhôm kính Trung tâm thương mại (SC VivoCity) thuộc khu phức hợp thương mại Nam Sài Gòn

Ngày tạo : 14/07/2015

Ngày 28/03/2014, Phòng Nghiên cứu Thí nghiệm Gió - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm hệ thống mặt dựng nhôm kính cho Trung Tâm thương mại (SC VivoCity) thuộc khu phức hợp thương mại Nam Sài Gòn- Thành phố Hồ Chí Minh. Quy trình thử nghiệm được thực hiện theo các tiêu chuẩn AS/NZS 4284 (Úc), AAMA (Mỹ). Mẫu thử nghiệm có kính thước 12,5 m (cao) x 7,12 m (rộng) được lắp dựng vào buồng thử nghiệm. Đây là mẫu thí nghiệm lớn nhất từ trước đến này được thực hiện tại Việt Nam

Ngày 28/03/2014, Phòng Nghiên cứu Thí nghiệm Gió - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm hệ thống mặt dựng nhôm kính cho Trung Tâm thương mại (SC VivoCity) thuộc khu phức hợp thương mại Nam Sài Gòn- Thành phố Hồ Chí Minh. Quy trình thử nghiệm được thực hiện theo các tiêu chuẩn AS/NZS 4284 (Úc), AAMA (Mỹ). Mẫu thử nghiệm có kính thước 12,5 m (cao) x 7,12 m (rộng) được lắp dựng vào buồng thử nghiệm. Đây là mẫu thí nghiệm lớn nhất từ trước đến này được thực hiện tại Việt Nam

Các chỉ tiêu được thử nghiệm là :

- Kiểm tra tính năng kết cấu với áp lực thử nghiệm P = +1500 Pa và -2000 Pa

- Kiểm tra độ lọt khí với áp lực thử nghiệm P = +300 Pa và -400 Pa

- Kiểm tra độ lọt nước dưới áp lực tĩnh với áp lực thử nghiệm P = 450 Pa kết hợp phun nước bằng hệ thống dàn mưa trong vòng 15 phút

- Kiểm tra độ lọt nước dưới áp lực tuần hoàn với áp lực thử nghiệm P = 225 Pa ~ 900 Pa kết hợp phun nước bằng hệ thống dàn mưa trong vòng 15 phút

- Kiểm tra độ lọt nước dưới áp lực động với áp lực thử nghiệm P = 200 Pa kết hợp phun nước bằng hệ thống dàn mưa trong vòng 15 phút

- Kiểm tra tải trọng ở trạng thái cực hạn với áp lực thử nghiệm P = +2250 Pa và -3000 Pa

Toàn bộ quá trình thử nghiệm được thực hiện dưới sự chứng kiến của đại diện chủ đầu tư " Công ty cổ phần phát triển khu phức hợp Thương mại Vietsin (VCCD)", đại diện đơn vị tư vấn thiết kế "Aurecon" Singapore, tư vấn giám sát “Công ty APAVE Châu Á - Thái Bình Dương”, đại diện nhà thầu chính “Công ty cổ phần xây dựng Cotec – Coteccons”, đại diện nhà thầu nhôm kính “Công ty TNHH Sinh Nam Metal (Việt Nam)”. Thử nghiệm đã được tiến hành thành công và được đánh giá cao bởi các bên liên quan.

Các tin liên quan