Thí nghiệm

Thử nghiệm hệ thống mặt dựng nhôm kính của công trình Khách sạn Pác Bó - Pac Bo Hotel

Ngày tạo : 24/04/2019

Vừa qua, Phòng Nghiên cứu Thí nghiệm Gió - Trung tâm Kết cấu thép và Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm hệ thống mặt dựng nhôm kính cho công trình Khách sạn Pác Bó - Pac Bo Hotel tại Cao Bằng. Quy trình thử nghiệm được thực hiện theo tiêu chuẩn SS 381:1996. Mẫu thử nghiệm hệ mặt dựng nhôm kính có kính thước 8,4 m (cao) x 4,80 m (rộng), được lắp dựng vào buồng thử nghiệm.

Các chỉ tiêu được thử nghiệm là: (a) Độ lọt khí với Plk = 224 Pa; (b) Độ lọt nước dưới áp lực tĩnh với Pln = 112Pa - 224 Pa - 336 Pa trong 15 phút; (c) Độ lọt nước dưới áp lực động với Pln =  336 Pa trong 15 phút; (d) Tính năng kết cấu với P kc = + 1120 Pa và -1120 Pa; (e) Tải trọng ở trạng thái cực hạn với Pch = 1,5*Pkc = 1680 Pa và -1680 Pa.

Toàn bộ quá trình thử nghiệm được thực hiện dưới sự chứng kiến của đại diện chủ đầu tư, đại diện đơn vị tư vấn giám sát, đại diện đơn vị thi công.

 

Các tin liên quan