Thí nghiệm

Thử nghiệm hệ thống mặt dựng nhôm kính công trình HUD TOWER

Ngày tạo : 14/07/2015

Vừa qua, Phòng Nghiên cứu Thí nghiệm Gió - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm hệ thống mặt dựng nhôm kính cho công trình "Trụ sở Tổng công ty HUD kết hợp văn phòng cho thuê HUD TOWER" - Thành phố Hà Nội. Quy trình thử nghiệm được thực hiện theo các tiêu chuẩn ASTM và AAMA của Mỹ. Mẫu thử nghiệm có hình dạng phức tạp (bẻ góc 135o) có kính thước 7,2 m (cao) x 7,3 m (rộng) được lắp dựng vào buồng thử nghiệm.

Vừa qua, Phòng Nghiên cứu Thí nghiệm Gió - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm hệ thống mặt dựng nhôm kính cho công trình "Trụ sở Tổng công ty HUD kết hợp văn phòng cho thuê HUD TOWER" - Thành phố Hà Nội. Quy trình thử nghiệm được thực hiện theo các tiêu chuẩn ASTM và AAMA của Mỹ. Mẫu thử nghiệm có hình dạng phức tạp (bẻ góc 135o) có kính thước 7,2 m (cao) x 7,3 m (rộng) được lắp dựng vào buồng thử nghiệm.

      Các chỉ tiêu được thử nghiệm là :

               - Kiểm tra tính năng kết cấu với áp lực thử nghiệm P = +1590 Pa và -1270 Pa;

              - Kiểm tra độ lọt khí với áp lực thử nghiệm P = +300 Pa và -300 Pa;

              - Kiểm tra độ lọt nước dưới áp lực tĩnh với áp lực thử nghiệm P = 640 Pa kết hợp phun nước bằng hệ thống dàn mưa trong vòng 15 phút;

              - Kiểm tra khả năng chịu dịch chuyển theo phương ngang (± 5,5 mm) và dịch chuyển theo phương đứng (± 5,5 mm);

              - Kiểm tra tải trọng ở trạng thái cực hạn với áp lực thử nghiệm P = +2385 Pa và -1905 Pa;

              - Kiểm tra tính năng kết cấu của tường chắn mái với áp lực thử nghiệm P = +2000 Pa và -2000 Pa.

       Toàn bộ quá trình thử nghiệm được thực hiện dưới sự chứng kiến của đại diện chủ đầu tư “Ban QLDA xây dựng công trình Tòa nhà Văn phòng Hud Tower”, đại diện đơn vị tư vấn thiết kế “Công ty KYTA”, đại diện đơn vị tư vấn giám sát “IBST - Cotec” và đại diện đơn vị thi công “Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Phi Kha”.


Các tin liên quan