Thí nghiệm

Thử nghiệm hệ thống cửa nhôm kính thuộc dự án "Đà Nẵng TIMES SQUARE"

Ngày tạo : 25/10/2022

Tháng 9/2022, Phòng Nghiên cứu Thí nghiệm Gió - Trung tâm Kết cấu thép và Xây dựng đã thực hiện việc thử nghiệm hệ thống cửa nhôm kính thuộc dự án "ĐÀ NẴNG TIMES SQUARE" tại đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, Tp. Đà Nẵng theo ASTM E 330-02, ASTM 331-00, ASTM E283-04 và các tài liệu khác có liên quan.

Các thử nghiệm gồm: Độ lọt khí; Độ lọt nước; Độ bền áp lực gió; Tải trọng ở trạng thái cực hạn và các tài liệu khác có liên quan.

Các tin liên quan