Đào tạo tiến sỹ

Thông báo về việc tuyển nghiên cứu sinh năm 2021

Ngày tạo : 05/07/2021

Căn cứ Quyết định số 319/TTg ngày 17/12/1980 của Thủ tướng Chính phủ v/v giao nhiệm vụ đào tạo nghiên cứu sinh cho Viện Khoa học công nghệ xây dựng; Căn cứ “Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ” của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT; Căn cứ “Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ” ban hành kèm theo Quyết định số 478/QĐ-VKH ngày 17/04/2020 của Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng; Viện Khoa học công nghệ xây dựng tổ chức tuyển nghiên cứu sinh đào tạo tiến sĩ năm 2021 như sau:

1. Các chuyên ngành đào tạo nghiên cứu sinh

- Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm, Mã số: 9580204

- Kỹ thuật xây dựng, Mã số: 9580201

- Kỹ thuật vật liệu, Mã số: 9520309

- Kỹ thuật địa chất, Mã số: 9520501.

2. Thời gian và hình thức tuyển sinh

2.1 Thời gian tuyển sinh: Viện KHCN Xây dựng tổ chức tuyển nghiên cứu sinh vào  tháng 08/2021.

2.2 Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.

3. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ

- Đăng ký dự tuyển (qua email, công văn cơ quan, hồ sơ sơ bộ...): Trước ngày 31/07/2021.

- Hồ sơ đầy đủ: Hạn nộp cuối cùng ngày 05/08/2021.

4. Thời gian tuyển sinh

- Tháng 08 năm 2021, Viện Khoa học công nghệ xây dựng sẽ thông báo thời gian cụ thể tới các ứng viên.

- Mọi thông tin xin liên hệ: Phòng Tổ chức Hành chính - Viện Khoa học công nghệ xây dựng, Số 81 phố Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.     

Người nhận: Bà Nguyễn Hồng Hạnh; Email: nghiencuusinh.ibst@gmail.com; DĐ: 0904264633, ĐT: 024. 37556098.

Hoặc tra cứu trên trang website: www.ibst.vn.

Thông báo tuyển sinh.

Các tin liên quan