Đào tạo tiến sỹ

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Nguyễn Chí Hiếu

Ngày tạo : 12/07/2015

Thực hiện Quyết định số 730/QĐ-VKH ngày 16/6/2014 của Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng, sáng ngày 28 tháng 7 năm 2014, Viện KHCN Xây dựng đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Nguyễn Chí Hiếu, với đề tài: "Ảnh hưởng của tổn hao ứng suất đến độ tin cậy của sàn bê tông cốt thép ứng lực trước căng sau có bám dính", chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, mã số: 62.58.02.08

Tham dự buổi họp có Tiến sĩ Trịnh Việt Cường- Viện trưởng - Chủ tịch Hội đồng Khoa học Đào tạo Viện KHCN Xây dựng,TS. Lê Quang Hùng - Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về Chất lượng nhà và công trình xây dựng, các Ủy viên Hội đồng, các thầy hướng dẫn khoa học cùng đông đảo khách mời và bạn bè đồng nghiệp của NCS. Nguyễn Chí HIếu trong và ngoài Viện.

Tại buổi họp, sau khi nghe ông Trần Hữu Quang- Giám đốc Viện Thông tin Đào tạo và Tiêu chuẩn hóa đọc Quyết định của Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng về việc thành lập Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Nguyễn Chí Hiếu, Chủ tịch Hội đồng- PGS.TS Trần Chủng đã điều khiển cuộc họp. Sau đó, NCS. Nguyễn Chí Hiếu đã bảo vệ luận án tiến sĩ của mình trước Hội đồng và các vị khách mời.

Luận án của NCS. Nguyễn Chí Hiếu gồm có 4 chương chính. Nội dung nghiên cứu của luận án như sau: Dựa trên cơ sở lý thuyết độ tin cậy kết cấu xây dựng, tiêu chuẩn AS 3600-2009 của Úc và số liệu thu thập thực tế, nghiên cứu đánh giá độ tin cậy của thiết kế sàn bê tông cốt thép ứng lực trước căng sau có bám dính theo tiêu chí kiểm soát vết nứt sàn các công trình thiết kế thi công tại Việt Nam. Nghiên cứu đánh giá độ tin cậy và bài toán kinh tế - kỹ thuật của sàn bê tông cốt thép ứng lực trước dưới ảnh hưởng của tổn hao ứng suất do tác động của các thông số ngẫu nhiên. Xây dựng chương trình tính toán độ tin cậy và bảng tra giữa giá thành và độ tin cậy để lựa chọn thiết kế hợp.

Hội đồng diễn ra theo đúng trình tự bảo vệ luận án cấp Viện được quy định tại Quy chế đào tạo tiến sĩ của Viện KHCN Xây dựng và các quy định khác của Bộ giáo dục và đào tạo.

Một số hình ảnh tại buổi họp:

Ảnh: NCS. Nguyễn Chí Hiếu bảo vệ luận án trước Hội đồng

Ảnh: Các thành viên Hội đồng và Thày hướng dẫn chụp ảnh kỷ niệm cùng NCS. Nguyễn Chí Hiếu

Các tin liên quan