Đào tạo tiến sỹ

Giới thiệu luận án tiến sĩ kỹ thuật “Hệ số ứng xử của kết cấu bê tông cốt thép dùng trong tính toán tác động động đất lên công trình xây dựng” của NCS. Lê Trung Phong

Ngày tạo : 09/07/2015

Ngày 27/9/2011, Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã ký Quyết định số 1395/QĐ-VKH về việc thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Lê Trung Phong về đề tài “Hệ số ứng xử của kết cấu bê tông cốt thép dùng trong tính toán tác động động đất lên công trình xây dựng”, chuyên ngành: xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, mã số: 62.58.20.01. Thời gian họp Hội đồng Viện sẽ thông báo sau.

Trên lãnh thổ Việt Nam, nhiều vùng được xác định là có hoạt động động đất. Trong các vùng này, công trình xây dựng phải được thiết kế để chịu được động đất... Do đó, việc thực hiện đề tài trên là cần thiết nhằm góp phần làm rõ cơ sở khoa học của các giá trị hệ số ứng xử q dùng trong TCXDVN 375:2006; ý nghĩa vai trò của hệ số này trong thiết kế công trình chịu động đất theo quan niệm mới, cũng như mối quan hệ giữa TCXDVN 375:2006 với các tiêu chuẩn thiết kế khác, góp phần vào việc đồng bộ hoá các tiêu chuẩn thiết kế, thúc đẩy việc áp dụng tiêu chuẩn TCXDVN 375:2006 vào thực tế sản xuất, làm gia tăng tính hiệu quả kinh tế và an toàn khi thiết kế các công trình chịu động đất ở nước ta.

Các tin liên quan