Đào tạo tiến sỹ

Giới thiệu luận án Tiến sĩ kỹ thuật “Nghiên cứu giải pháp giảm áp lực gió lên mái dốc nhà thấp tầng bằng thực nghiệm trong ống thổi khí động”

Ngày tạo : 12/07/2015

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng xin giới thiệu luận án Tiến sĩ kỹ thuật “Nghiên cứu giải pháp giảm áp lực gió lên mái dốc nhà thấp tầng bằng thực nghiệm trong ống thổi khí động” của nghiên cứu sinh Nguyễn Hoài Nam, chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, mã số: 62.58.02.08.

Luận án đã nghiên cứu các cơ sở lý thuyết về thí nghiệm mô hình thu nhỏ trong ống thổi khí động của thế giới từ đó tổng hợp một cách có hệ thống các cơ sở lý thuyết này để có thể ứng dụng vào việc thí nghiệm mô hình trong ống thổi khí động theo các điều kiện của Việt Nam; Thiết lập được quy trình để thí nghiệm nghiên cứu áp lực gió lên kết cấu bao che nói chung và mái nhà thấp tầng nói riêng bằng mô hình thu nhỏ trong ống thổi khí động phù hợp với điều kiện Việt Nam và với ống thổi khí động của Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng; Thí nghiệm nghiên cứu sự phân bố áp lực gió lên mái dốc của 8 mô hình có độ dốc mái và kích thước mặt bằng của công trình thay đổi theo các tỉ lệ khác nhau; Đưa ra được giải pháp chủ động giảm áp lực gió lên mái nhà thấp tầng có độ dốc bằng tấm chắn ngang đặt vòng quanh chu vi mái; Đã thí nghiệm trên mô hình thực và cho thấy hiệu quả của giải pháp sử dụng tấm hướng gió nằm ngang để giảm áp lực gió lên mái làm bằng vật liệu nhẹ có độ dốc của nhà 1 tầng là khả thi;

Các tin liên quan