Đào tạo tiến sỹ

Thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2010

Ngày tạo : 09/07/2015

Căn cứ “Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ” của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông tư số 10/2009/TTBGDĐT; căn cứ Quyết định số 319/TTg ngày 17/12/1980 của Thủ tướng Chính phủ v/v giao nhiệm vụ đào tạo nghiên cứu sinh cho Viện Khoa học công nghệ xây dựng; Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng tổ chức tuyển nghiên cứu sinh (đào tạo tiến sĩ) năm 2010 như sau:

Các chuyên ngành đào tạo nghiên cứu sinh gồm: Địa kỹ thuật xây dựng (nền-móng công trình), mã số: 62.58.60.01; Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, mã số: 62.58.20.01; Vật liệu và công nghệ vật liệu xây dựng, mã số: 62.58.80.01; Địa chất công trình, mã số: 62.44.65.01. Thời gian và hình thức tuyển sinh: Viện KHCN Xây dựng tổ chức một kỳ tuyển nghiên cứu sinh vào tháng 9 mỗi năm theo hình thức xét tuyển. Thời gian đăng ký dự thi tuyển trước ngày 30/7/2010 và nộp hồ sơ đầy đủ trước ngày 15/8/2010; thời gian tuyển sinh vào ngày 17, 18, 19 tháng 9 năm 2010 tại Viện Khoa học công nghệ xây dựng. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính – Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, số 81 phố Trần Cung – Nghĩa Tân – Cầu Giấy – Hà Nội, điện thoại: 04. 3 8361607 - fax: 04. 3 8361197. Để biết thêm thông tin chi tiết hãy bấm vào đây.

Các tin liên quan