Đào tạo tiến sỹ

Thông báo tuyển Nghiên cứu sinh năm 2014 Viện KHCN Xây dựng

Ngày tạo : 12/07/2015

Thông báo tuyển Nghiên cứu sinh năm 2014 Viện KHCN Xây dựng

Căn cứ “Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ” ban hành kèm theo Quyết định số 160/QĐ-VKH ngày 29/1/2013 của Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng và Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT được sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

            Căn cứ Quyết định số  319/TTg ngày 17/12/1980 của Thủ tướng Chính phủ v/v giao nhiệm vụ đào tạo nghiên cứu sinh cho Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng;

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng tổ chức tuyển nghiên cứu sinh (đào tạo tiến sĩ) năm 2014 như sau:

1. Các chuyên ngành đào tạo nghiên cứu sinh

- Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm                                         Mã số: 62.58.02.04

- Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp        Mã số: 62.58.02.08

- Kỹ thuật vật liệu                                                                      Mã số: 62.52.03.09

- Kỹ thuật địa chất                                                                          Mã số: 62.52.05.01.

2. Hình thức đào tạo

2.1 Hệ tập trung: Là hệ tập trung học tập – nghiên cứu liên tục tại Viện. Thời gian tập trung liên tục là 4 năm đối với người có bằng kỹ sư, 3 năm đối với người có văn bằng thạc sĩ.

2.2 Hệ không tập trung: Là hệ không tập trung học tập – nghiên cứu liên tục tại Viện. Nhưng có tổng các giai đoạn tập trung liên tục là 4 năm đối với người có bằng kỹ sư, 3 năm đối với người có văn bằng thạc sĩ. Trong đó ít nhất có một giai đoạn 12 tháng tập trung liên tục (phải thực hiện trong ba năm đầu tiên kể từ khi có quyết định công nhận NCS).

3. Thời gian và hình thức tuyển sinh

            3.1 Thời gian tuyển sinh: Viện KHCN Xây dựng tổ chức hai kỳ tuyển nghiên cứu sinh vào tháng 3 và tháng 8.

                3.2 Hình thức tuyển sinh: xét tuyển.
4. Điều kiện dự tuyển, yêu cầu về trình độ ngoại ngữ của người dự tuyển, các biểu mẫu hoàn thiện hồ sơ:
            Mời xem cụ thể trong Thông báo đính kèm: TB tuyen ncs 2014-web.pdfDinh huong và de tai NC 2014 _Phu luc I.pdfMau kem theo Thong bao tuyen NCS (PL II).doc  Yeu cau ngoai ngu voi du tuyen NCS _Phu luc III_.pdf

5. Hồ sơ dự tuyển

Mỗi thí sinh nộp 02 bộ hồ sơ dự tuyển NCS bao gồm:

            a. Đơn xin dự tuyển (theo mẫu 1 phụ lục II: ghi rõ địa chỉ gửi thư, điện thoại liên hệ, ngành tốt nghiệp Đại học hoặc Cao học và ngành xin dự tuyển NCS có kèm theo mã số);

            b. Lý lịch khoa học (theo mẫu 3 phụ lục II);

           c. Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương nơi cư trú với các đối tượng thuộc diện học tự do, và của cơ quan với các đối tượng đang công tác);

         d. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ (của bệnh viện đa khoa);

            e. Các văn bản:

                        • Bản sao hợp lệ (có công chứng) bằng tốt nghiệp và bảng điểm;

                        • Bản đề cương về dự định nghiên cứu (theo mẫu 4 phụ lục II);

                        • Các thư giới thiệu (theo mẫu 2 phụ lục II);

                        • Xác nhận trình độ ngoại ngữ;

                     • Quyết định hoặc công văn của cơ quan cử/cho phép đi học (phải ghi rõ: cam kết tạo điều kiện để NCS thực hiện hình thức đào tạo đã lựa chọn), hoặc xác định nhân thân của địa phương cư trú (đối với người chưa đi làm).

            f. Bản sao chụp các bài báo khoa học đã công bố (nếu có).

            g. Hai ảnh 3×4.

                        Toàn bộ hồ sơ trong phong bì to khổ 25- 34 cm, trên mặt hồ sơ ghi rõ:

                  • Họ và tên:

                  • Cơ quan công tác:

                  • Thuộc Bộ, Ngành:

                  • Địa chỉ liên hệ- Số điện thoại:

                  • Chuyên ngành xin dự tuyển:

                  • Hình thức đào tạo:

6. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ

- Danh sách đăng ký dự tuyển (qua email, công văn cơ quan, hồ sơ sơ bộ...): Trước ngày 30/01/2014.

- Hồ sơ đầy đủ: Thời hạn nộp cuối cùng ngày 25/02/2014.

8. Thời gian tuyển sinh

- Trong tháng 3/2014, Viện KHCN Xây dựng thông báo thời gian cụ thể.

- Người nhận hồ sơ: Chị Nguyễn Hải Yến- Viện Thông tin Đào tạo và Tiêu chuẩn hóa-  Viện KHCN Xây dựng - Số 81 phố Trần Cung – Nghĩa Tân – Cầu Giấy – Hà Nội.          

- Mọi thông tin xin liên hệ: Nguyễn Hải Yến

            Email: anhphiyen@gmail.com,

            Di động: 0988 088 942,

           Điện thoại cố định: 04. 3 7561360 – fax: 04. 3 7561359

Các tin liên quan