Đào tạo tiến sỹ

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Lê Trung Phong

Ngày tạo : 09/07/2015

Chiều ngày 11/11/2011, Viện KHCN Xây dựng tổ chức trọng thể buổi Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Trung Phong với đề tài “Hệ số ứng xử của kết cấu bê tông cốt thép dùng trong tính toán tác động động đất lên công trình xây dựng” chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp, mã số 62.58.20.01. Tham dự buổi lễ bảo vệ luận án có 7 thành viên trong Hội đồng chấm luận án dưới sự chủ toạ của GS. TSKH. Nguyễn Đăng Bích - Chủ tịch Hội đồng, PGS. TS. Cao Duy Tiến, Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng, các nhà khoa học, bạn bè đồng nghiệp của nghiên cứu sinh.


Đề tài của nghiên cứu sinh Lê Trung Phong thực hiện một số nhiệm vụ như: làm rõ ý nghĩa, vai trò và các yếu tố ảnh hưởng quyết định tới hệ số ứng xử q sử dụng trong thiết kế kháng chấn; góp phần làm rõ cơ sở khoa học của các giá trị hệ số ứng xử q sử dụng trong TCXDVN 375:2006; làm rõ mối quan hệ giữa các tiêu chuẩn thiết kế của Việt Nam (TCXDVN 375:2006, TCXDVN 356:2005) với tiêu chuẩn châu Âu (EN 1992-1-1:2004), góp phần vào việc đồng bộ hoá các tiêu chuẩn thiết kế xây dựng ở nước ta, làm cho việc sử dụng TCXDVN 375:2006 được dễ dàng và thuận lợi.

Bằng sự nỗ lực của bản thân và sự giúp đỡ nhiệt tình và đầy trách nhiệm của tập thể cán bộ hướng dẫn là PGS. TS. Nguyễn Lê Ninh, PGS. TS. Nguyễn Xuân Chính, cơ sở đào tạo là Viện KHCN Xây dựng, NCS. Lê Trung Phong đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ kỹ thuật của mình tại Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện. Đánh giá luận án, Hội đồng cho rằng luận án: “Hệ số ứng xử của kết cấu bê tông cốt thép dùng trong tính toán tác động động đất lên công trình xây dựng” đáp ứng yêu cầu của luận án Tiến sĩ kỹ thuật theo quy định của Nhà nước; phù hợp với mã số chuyên ngành đào tạo; là một công trình khoa học độc lập có tính sáng tạo không trùng lặp với các công trình hay luận án đã công bố. Hội đồng đánh giá luận án nhất trí đề nghị Viện Khoa học công nghệ xây dựng cấp bằng Tiến sĩ kỹ thuật cho NCS. Lê Trung Phong.

Các tin liên quan