Đào tạo tiến sỹ

Thông báo tổ chức Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Nguyễn Trường Huy

Ngày tạo : 12/07/2015

Thực hiện Quyết định số 1210/QĐ-VKH ngày 19/9/2014 của Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng v/v thành lập Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Nguyễn Trường Huy, Viện Thông tin Đào tạo & Tiêu chuẩn hóa, phối hợp với Tiểu ban Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm, tổ chức Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS. Nguyễn Trường Huy vào hồi 8h 30' ngày 17 tháng 10 năm 2014 tại phòng họp tầng 2 Viện KHCN Xây dựng - số  81 - phố Trần Cung  Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội.

Đề tài luận án: "Nghiên cứu điều kiện địa kỹ thuật phục vụ thiết kế và thi công hố đào sâu" 
Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm - Mã số: 62.58.02.04. 
Kính mời các đồng nghiệp và các nhà khoa học trong và ngoài Viện, quan tâm đến đề tài luận án, đến tham dự buổi họp Hội đồng.

Các tin liên quan