Đào tạo tiến sỹ

Thông báo mở 02 lớp bồi dưỡng về “Tư vấn giám sát khảo sát địa kỹ thuật” và “Công tác trắc địa trong xây dựng công trình” tại Hà Nội

Ngày tạo : 08/07/2015

Để đáp ứng nhu cầu đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ của các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khảo sát địa kỹ thuật và công tác trắc địa công trình, được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Viện KHCN Xây dựng sẽ tổ chức 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về “Tư vấn giám sát khảo sát địa kỹ thuật” và lớp “Công tác trắc địa trong xây dựng công trình” để cấp giấy chứng nhận khóa học cho học viên tại Viện KHCN Xây dựng với các nội dung sau:

Lớp “Tư vấn giám sát khảo sát địa kỹ thuật” giành cho các đối tượng là các kỹ sư tốt nghiệp Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp từ 3 năm trở lên thuộc các chuyên ngành đào tạo về trắc địa, địa chất, địa mạo, địa chất công trình, địa chất thủy văn, nền móng công trình, địa kỹ thuật – môi trường, cán bộ quản lý kỹ thuật, QLDA,... hoạt động trong các lĩnh vực tư vấn xây dựng, thi công xây dựng công trình, khảo sát địa kỹ thuật, đo đạc lập bản đồ, lập kế hoạch đầu tư xây dựng thuộc mọi thành phần kinh tế nhằm nâng cao kiến thức để giám sát khảo sát địa kỹ thuật và quản lý chất lượng thi công xây dựng... ; thời gian đào tạo trong 5 ngày, từ ngày 12/4 đến 16/04/2010. Lớp “Công tác trắc địa trong xây dựng công trình” học trong 5 ngày, từ ngày 19/4 đến 23/4/2010. Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Đào tạo và Thông tin - Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng; Điện thoại: 0912536684, 04.37561360/04. 62945110; Fax: 04. 37561359; email: dinhxnghiensdh@yahoo.com. Để biết thêm thông tin chi tiết hãy bấm vào đây.

Các tin liên quan