Đào tạo tiến sỹ

Tuyển sinh học bổng tiến sĩ về chuyên ngành Xây dựng và nghiên cứu Môi trường của ĐH Nagoya- Nhật Bản

Ngày tạo : 12/07/2015

Hiện nay, Viện KHCN Xây dựng nhận được thông báo của Bộ Xây dựng về việc tuyển sinh học bổng Tiến sĩ của Đại Học Nagoya- Nhật Bản về chuyên ngành Xây dựng và nghiên cứu Môi trường (Doctor of Engineering degree, Doctor of Enviromental studies degree) nhập học vào tháng 10/2013.

Thời hạn nộp hồ sơ xin học bổng trước ngày 25/12/2012.  Viện TT ĐT & TCH xin thông báo tới Lãnh đạo các đơn vị và các cán bộ có nhu cầu học tập đăng ký học bổng tại Viện Thông tin Đào tạo & Tiêu chuẩn hoá - Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng trước ngày 15/11/2012 để kịp thời gian xét duyệt. Địa chỉ liên hệ: Viện Thông tin Đào tạo & Tiêu chuẩn hoá - Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, điện thoại: 04.62945110/37561360/0988088942 (chị Yến), Fax: 04.37561359; E-mail: anhphiyen@gmail.com.

Các tin liên quan