Đào tạo tiến sỹ

Thông báo về chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành "Kiến trúc và thiết kế bền vững" của Đại học Công nghệ và Thiết kế Singapore

Ngày tạo : 12/07/2015

Hiện nay, Viện KHCN Xây dựng có nhận được thông báo của Vụ hợp tác Quốc tế - Bộ Xây dựng về chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành "Kiến trúc và thiết kế bền vững" của Đại học Công nghệ và Thiết kế Singapore (Singapore University of Technology and Design- SUTD), thời hạn đăng ký tới tháng 9/2013.

Vụ hợp tác Quốc tế - Bộ Xây dựng cũng gửi kèm theo thư mời của ngài Raymond Chow - Phó Đại sứ - Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam. Trong thư, ngài Raymond Chow có chỉ dẫn rất rõ về cách làm hồ sơ và xin học bổng, mức học bổng cũng như địa chỉ giải đáp thắc mắc cho người muốn ứng tuyển, Đại sứ quán Singapore sẽ hỗ trợ những ứng viên phù hợp. Thời hạn nộp hồ sơ xin học bổng trước ngày 31/03/2013, nơi nộp và hồ sơ, xin tự liên hệ theo địa chỉ Website như sau: https://admissions.sutd.edu.sg/phd  và www.sutd.edu.sg.phd
Mọi tham vấn xin gọi: Ms. Đỗ Hồng Ngân, ĐT: 04 38489168 hoặc Mr. Raymond Chow - Phó Đại sứ -  Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam, ĐT: 04 38489168 máy lẻ 228.. Viện KHCN Xây dựng xin thông báo tới Lãnh đạo các đơn vị và các cán bộ có nhu cầu học tập biết để tự liên hệ xin hồ sơ đăng ký tại các trang web và hỏi tham vấn theo các số điện thoại trên.

Các tin liên quan