Đào tạo tiến sỹ

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Lệ Thủy

Ngày tạo : 05/09/2023

Viện Khoa học công nghệ xây dựng tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Lệ Thủy.

Đề tài: Nghiên cứu xác định tải trọng gió lên kết cấu Pano tấm lớn trong điều kiện Việt Nam.

Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng.

Mã số: 9580201.                                  

Thời gian: 13 giờ 30, Thứ ba, ngày 26 tháng 9 năm 2023.

Địa điểm: Phòng họp số 2 - Viện Khoa học công nghệ xây dựng, số 81 phố Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Kính mời Quý vị quan tâm tới luận án đến dự./.

 

Các tin liên quan