Đào tạo tiến sỹ

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở

Ngày tạo : 12/07/2015

Chiều ngày 6/11/2009, tại Trụ sở Viện KHCN Xây dựng (81 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội), Viện KHCN Xây dựng đã tổ chức trọng thể buổi họp của Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp bộ môn dưới sự chủ tọa của GS. TSKH Nguyễn Đăng Bích – chủ tịch hội đồng, để chấm luận án NCS. Thạc sỹ Nguyễn Quốc Hùng, cán bộ thuộc Trung tâm thông tin và dịch vụ xây dựng – Sở Xây dựng Tp. Hồ Chí Minh với đề tài: “Phân tích khung thép phẳng chịu tải trọng thay đổi lặp chu kỳ có xét đến độ mềm liên kết” chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp.


Đề tài của NCS. Nguyễn Quốc Hùng thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu sử dụng các mô hình ứng xử của liên kết nửa cứng đã được nghiên cứu để tính toán khung thép có liên kết nửa cứng theo mô hình đàn dẻo chịu các trường hợp tải trọng: tĩnh tải, tải ngang thay đổi lặp chu kỳ, tải trọng đứng cố định kết hợp với tải ngang thay đổi lặp chu kỳ (bao gồm: tổng quan về kết cấu khung thép có liên kết nửa cứng, tính toán khung thép phẳng có liên kết nửa cứng phi tuyến, tính toán khung thép có liên kết nửa cứng phi tuyến chịu tác dụng của tải ngang thay đổi, tính toán khung thép có liên kết nửa cứng chịu tác dụng của tải ngang lặp chu kỳ và tải trọng đứng không đổi).
Sau khi thảo luận, một trăm phần trăm thành viên Hội đồng nhất trí đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép NCS. Nguyễn Quốc Hùng bảo vệ luận án tại Hội đồng chấm luận án cấp Nhà nước.

Các tin liên quan