Đào tạo tiến sỹ

Thông báo tổ chức Hội đồng chấm Luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Hoài Nam

Ngày tạo : 12/07/2015

Thực hiện Quyết định số 928/QĐ-VKH ngày 8 tháng 8 năm 2013 của Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng v/v Thành lập Hội đồng chấm Luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Hoài Nam, Viện Thông tin Đào tạo và Tiêu chuẩn hóa đã phối hợp với Tiểu ban Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, Viện chuyên ngành Kết cấu công trình xây dựng, tổ chức Hội đồng chấm Luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Hoài Nam vào hồi 8 giờ 30 ngày 27 tháng 8 năm 2013 tại phòng họp Viện KHCN Xây dựng, số 81 Trần Cung- Nghĩa Tân- Cầu Giấy- Hà Nội.

Đề tài của luận án: Nghiên cứu giải pháp giảm áp lực của gió lên mái dốc nhà thấp tầng bằng thực nghiệm trong ống thổi khí động.
Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp- Mã số 62.58.02.08.

Kính mời các đồng nghiệp trong và ngoài Viện quan tâm tới đề tài luận án, đến tham dự buổi họp Hội đồng.

Các tin liên quan