Tin tức mới
Viện Khoa học công nghệ xây dựng giao nhiệm vụ Phó Giám đốc Phụ trách Viện Chuyên ngành Địa kỹ thuật
Viện Khoa học công nghệ xây dựng giao nhiệm vụ Phó Giám đốc Phụ trách Viện Chuyên ngành Địa kỹ thuật

Ngày 22/5/2020, tại Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Nguyễn Đại Minh đã chủ trì hội nghị công bố và trao quyết định của Viện trưởng Viện Khoa

Chi tiết

Viện Khoa học công nghệ xây dựng giao nhiệm vụ Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Kế hoạch kỹ thuật
Viện Khoa học công nghệ xây dựng giao nhiệm vụ Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Kế hoạch kỹ thuật

Ngày 18/5/2020, tại Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Nguyễn Đại Minh đã chủ trì hội nghị công bố và trao quyết định của Viện trưởng Viện Khoa

Chi tiết

Viện Khoa học công nghệ xây dựng bổ nhiệm Giám đốc Viện chuyên ngành Kết cấu công trình xây dựng
Viện Khoa học công nghệ xây dựng bổ nhiệm Giám đốc Viện chuyên ngành Kết cấu công trình xây dựng

Ngày 13/5/2020, tại Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Nguyễn Đại Minh đã chủ trì hội nghị công bố và trao quyết định của Viện trưởng Viện Khoa

Chi tiết

Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình
Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và môi trường, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BXD ngày 6/4/2020 ban hành Quy

Chi tiết