Tin tức mới
Thử nghiệm xác định khả năng chịu lửa của mẫu sản phẩm vách kính
Thử nghiệm xác định khả năng chịu lửa của mẫu sản phẩm vách kính

Ngày 01/04/2021, Phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy (LAS - XD 416) - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng - Viện KHCN Xây dựng đã tiến hành

Chi tiết

Chứng nhận hợp quy sản phẩm Gạch đất sét nung
Chứng nhận hợp quy sản phẩm Gạch đất sét nung

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã trao Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm phù hợp QCVN 16:2019/BXD cho Gạch đất sét nung được sản xuất tại Công

Chi tiết

Chứng nhận hợp quy sản phẩm Cốt liệu cho bê tông và vữa
Chứng nhận hợp quy sản phẩm Cốt liệu cho bê tông và vữa

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã trao Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm phù hợp QCVN 16:2019/BXD cho Cốt liệu cho bê tông và vữa được sản

Chi tiết

Chứng nhận hợp quy sản phẩm Gạch bê tông
Chứng nhận hợp quy sản phẩm Gạch bê tông

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã trao Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm phù hợp QCVN 16:2019/BXD cho Gạch bê tông được sản xuất tại Công ty

Chi tiết

Chứng nhận hợp quy sản phẩm Gạch bê tông đặc, gạch bê tông rỗng
Chứng nhận hợp quy sản phẩm Gạch bê tông đặc, gạch bê tông rỗng

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã trao Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm phù hợp QCVN 16:2017/BXD cho Gạch bê tông đặc, gạch bê tông rỗng được

Chi tiết