Thông báo

Viện Khoa học công nghệ xây dựng thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của đơn vị có tài sản đấu giá

Viện Khoa học công nghệ xây dựng thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản với nội dung: đấu giá cho thuê phòng làm việc tại tầng 2 tòa nhà N2 của Viện.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 03 ngày làm việc, kể từ ngày đăng thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá: Viện Khoa học công nghệ xây dựng.

Đia chỉ: số 81 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: 02437544196; 02438360016.

Các tin liên quan