Thông báo

Mời góp ý dự thảo tiêu chuẩn quốc gia: TCVN xxxxx:20xx, Thiết bị làm việc tạm thời

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn năm 2021 do Bộ Xây dựng giao, Viện KHCN Xây dựng Nghiên cứu xây dựng 04 tiêu chuẩn quốc gia về thiết bị làm việc tạm thời theo định hướng mới gồm: Thiết bị làm việc tạm thời – Phần 1: Giàn giáo – Yêu cầu về công năng và thiết kế chung; Thiết bị làm việc tạm thời – Phần 2: Thông tin về vật liệu; Thiết bị làm việc tạm thời - Phần 3: Thí nghiệm thử tải; Thiết bị làm việc tạm thời - Phần 4: Hệ ngăn vật rơi cho giàn giáo - Yêu cầu về công năng và thiết kế sản phẩm (trên cơ sở tiêu chuẩn châu Âu EN 12811-1:2003; EN 12811-2:2004; EN 12811-3:2002; EN 12811-4:2013).

Căn cứ các quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn số 68/2006QH11 và thông tư số 11/2021/TT-BKHCN ngày 18/11/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, Viện KHCN Xây dựng kính đề nghị các Quý cơ quan, bạn đọc nghiên cứu và góp ý đối với nội dung dự thảo tiêu chuẩn và gửi về Viện KHCN Xây dựng trong vòng 60 ngày kể từ ngày đăng thông báo để tổng hợp và hoàn thiện dự thảo trước khi trình Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và chính thức công bố.

Văn bản góp ý (theo mẫu gửi kèm) xin được gửi về địa chỉ hoặc qua thư điện tử theo các thông tin dưới đây:

VIỆN KHCN XÂY DỰNG

Số 81 phố Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Tel: 024.7544196, 024.7544013

Người nhận và liên hệ trực tiếp:

Ông: Ngô Mạnh Toàn - ĐT: 0913556318 - Email: toanngo.ibst@gmail.com

Trân trọng cảm ơn!

 

Hồ sơ dự thảo TCVN và mẫu phiếu góp ý xem dưới đây:

Mẫu phiếu góp ý.

Dự thảo TCVN xxxxx:20xx, Thiết bị làm việc tạm thời.

Các tin liên quan