Thông báo

Mời góp ý dự thảo tiêu chuẩn “Khảo sát và thí nghiệm địa kỹ thuật – Nhận dạng và phân loại đất”

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn năm 2021 do Bộ Xây dựng giao, Viện KHCN Xây dựng đã nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn “Khảo sát và thí nghiệm địa kỹ thuật – Nhận dạng và phân loại đất” dựa trên nền tiêu chuẩn gốc BS EN ISO 14688 (ISO 14688) với sản phẩm là dự thảo tiêu chuẩn “TCVN…20..: Khảo sát và thí nghiệm địa kỹ thuật – Nhận dạng và phân loại đất”

Căn cứ các quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn số 68/2006 QH11 và thông tư số 11/2021/TT-BKHCN ngày 18/11/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn. Viện KHCN Xây dựng kính đề nghị các Quý cơ quan, bạn đọc nghiên cứu và góp ý đối với nội dung dự thảo tiêu chuẩn và gửi về Viện KHCN Xây dựng trước ngày 16/5/2023 để tổng hợp và hoàn thiện dự thảo trước khi trình Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và chính thức công bố.

Văn bản góp ý (theo mẫu đính kèm) xin được gửi về địa chỉ hoặc qua thư điện tử theo các thông tin dưới đây:

VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG, địa chỉ: số 81 phố Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, tel :0247544196

Người nhận và liên hệ trực tiếp: ThS Nguyễn Thị Thanh Thủy, Điện thoại: 0984419735, Email: thanh2829@gmail.com.

Trân trọng cảm ơn.


Mẫu góp ý.

Nhận dạng và phân loại đất.


Các tin liên quan