Thông báo

Mời góp ý dự thảo tiêu chuẩn TCVN 2737:20xx

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn do Bộ Xây dựng giao, Viện KHCN Xây dựng đã hoàn thành dự thảo dự thảo tiêu chuẩn TCVN 2737:20xx "Tải trọng và tác động". Tiêu chuẩn này sau khi ban hành sẽ thay thế TCVN 2737:1995 “Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế”.

Căn cứ các quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn số 68/2006QH11 và Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN ngày 18/11/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, Viện KHCN Xây dựng kính đề nghị các Quý cơ quan, bạn đọc nghiên cứu và góp ý đối với nội dung dự thảo tiêu chuẩn và gửi về Viện KHCN Xây dựng trước ngày 25/10/2022 để tổng hợp và hoàn thiện dự thảo.

Văn bản góp ý (theo mẫu gửi kèm) xin được gửi về địa chỉ hoặc qua thư điện tử theo các thông tin dưới đây:

- Phòng KHKT - Viện KHCN Xây dựng, Điện thoại: 024.38360016, Email: khktibst@gmail.com, Địa chỉ: số 81 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.

-  Hoặc gửi cho Chủ trì nhiệm vụ: TS. Vũ Thành Trung, Điện thoại: 0966437975, Email: trungvuthanh1975@gmail.com.

Trân trọng cảm ơn!


Dự thảo TCVN và mẫu phiếu góp ý xem dưới đây.

Dự thảo TCVN.


Các tin liên quan