Thông báo

Mời góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Quốc gia

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn năm 2019 do Bộ Xây dựng giao, Viện KHCN Xây dựng đã hoàn thành dự thảo soát xét các tiêu chuẩn quốc gia về thử nghiệm bê tông và hỗn hợp bê tông.

Căn cứ các quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn số 68/2006QH11 và Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, Viện KHCN Xây dựng kính đề nghị các Quý cơ quan, bạn đọc nghiên cứu và góp ý đối với nội dung các dự thảo tiêu chuẩn và gửi về Viện KHCN Xây dựng trước ngày 10/10/2021 để tổng hợp và hoàn thiện dự thảo trước khi trình Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và chính thức công bố.

Văn bản góp ý (theo mẫu gửi kèm) xin được gửi về địa chỉ hoặc qua thư điện tử theo các thông tin dưới đây:


VIỆN KHCN XÂY DỰNG, Số 81 phố Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Tel: 024.37544196, 024.37544013

Người nhận và liên hệ trực tiếp:

Chị: Đỗ Thị Lan Hoa - ĐT: 0913357165 - Email: dtlanhoa.ibst@gmail.com

Anh: Trần Quốc Hoàn - ĐT: 0963581142 - Email: hoan.ibst2016@gmail.com

Trân trọng cảm ơn!


Hồ sơ dự thảo TCVN và mẫu phiếu góp ý xem dưới đây:

Mẫu phiếu góp ý

TCVN 3105:20xx, Hỗn hợp bê tông và bê tông – Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử.

TCVN 3106:20xx, Hỗn hợp bê tông - Phương pháp xác định độ độ sụt.

TCVN 3107:20xx, Hỗn hợp bê tông - Phương pháp Vebe xác định độ cứng.

TCVN 3108:20xx, Hỗn hợp bê tông - Phương pháp xác định khối lượng thể tích.

TCVN 3109:20xx, Hỗn hợp bê tông - Phương pháp xác định độ tách vữa và độ tách nước.

TCVN 3111:20xx, Hỗn hợp bê tông - Phương pháp áp suất xác định hàm lượng bọt khí.

TCVN 3112:20xx, Bê tông - Phương pháp xác định độ mài mòn.

TCVN 3113:20xx, Bê tông - Phương pháp xác định độ hút nước.

TCVN 3114:20xx, Bê tông - Phương pháp xác định độ mài mòn.

TCVN 3115:20xx, Bê tông - Phương pháp xác định khối lượng thể tích.

TCVN 3116:20xx, Bê tông - Phương pháp xác định độ chống thấm nước - Phương pháp vết thấm.

TCVN 3117:20xx, Bê tông - Phương pháp xác định độ co.

TCVN 3118:20xx, Bê tông - Phương pháp xác định cường độ chịu nén.

TCVN 3119:20xx, Bê tông - Phương pháp xác định cường độ chịu kéo khi uốn.

TCVN 3120:20xx, Bê tông - Phương pháp xác định cường độ chịu kéo khi bửa.

TCVN 5726:20xx, Bê tông - Phương pháp xác định cường độ lăng trụ, môđun đàn hồi và hệ số Poisson.

TCVN 9357:20xx, Bê tông - Phương pháp siêu âm xác định khuyết tật.


Các tin liên quan