Thông báo

Mời góp ý dự thảo Nghiên cứu xây dựng 12 tiêu chuẩn quốc gia về Vữa xây dựng theo định hướng mới, mã số TC 32 – 21

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn năm 2021 do Bộ Xây dựng giao, Viện KHCN Xây dựng đã nghiên cứu xây dựng 12 tiêu chuẩn quốc gia về Vữa xây dựng theo định hướng mới, mã số TC 32 – 21.

Căn cứ các quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn số 68/2006 QH11 và thông tư số 11/2021/TT-BKHCN ngày 18/11/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn. Viện KHCN Xây dựng kính đề nghị các Quý cơ quan, bạn đọc nghiên cứu và góp ý đối với nội dung dự thảo tiêu chuẩn và gửi về Viện KHCN Xây dựng trước 60 ngày kể từ ngày thông báo để tổng hợp và hoàn thiện dự thảo trước khi trình Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và chính thức công bố.

Văn bản góp ý (theo mẫu đính kèm) xin được gửi về địa chỉ hoặc qua thư điện tử theo các thông tin dưới đây:

- Phòng KHKT - Viện KHCN Xây dựng: Điện thoại 024 38360016, Email: khktibst@gmail.com , Địa chỉ: Viện KHCN Xây dựng – số 81 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Hoặc gửi cho Chủ trì nhiệm vụ là ThS. Trần Quốc Toán, Điện thoại: 0989889996, Email: trqtoans@gmail.com.

Trân trọng cảm ơn.


Mẫu góp ý.

1) Phần 1: Xác định thành phần hạt;

2) Phần 2: Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử;

3) Phần 3: Xác định độ lưu động của hỗn hợp vữa (phương pháp bàn dằn);

4) Phần 4: Xác định độ lưu động của hỗn hợp vữa (phương pháp kim xuyên);

5) Phần 6: Xác định khối lượng thể tích của hỗn hợp vữa;

6) Phần 7: Xác định hàm lượng bọt khí trong hỗn hợp vữa;

7) Phần 9: Xác định thời gian làm việc và thời gian điều chỉnh của hỗn hợp vữa;

8) Phần 10: Xác định khối lượng thể tích khô của vữa đã đóng rắn;

9) Phần 11: Xác định cường độ chịu uốn và chịu nén của vữa đã đóng rắn;

10) Phần 12: Xác định cường độ bám dính của vữa trát đã đóng rắn với nền;

11) Phần 17 Xác định hàm lượng clorua hòa tan trong nước của hỗn hợp vữa;

12) Phần 18: Xác định hệ số hút nước mao dẫn của vữa đã đóng rắn.

Các tin liên quan