Thông báo

Mời góp ý dự thảo tiêu chuẩn “Tải trọng và tác động” theo định hướng mới, mã số RD 109 – 20

Mời góp ý dự thảo tiêu chuẩn “Tải trọng và tác động” theo định hướng mới, mã số RD 109 – 20  

Thực hiện nhiệm vụ Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn “Tải trọng và tác động” theo định hướng mới, mã số RD 109 – 20 theo HĐKHCN số 109/HĐKHCN ký ngày 6/10/2020.

Căn cứ các quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn số 68/2006QH11 và Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, Viện KHCN Xây dựng kính đề nghị các Quý cơ quan, bạn đọc nghiên cứu và góp ý đối với nội dung dự thảo tiêu chuẩn và gửi về Viện KHCN Xây dựng trong vòng 60 ngày kể từ ngày đăng thông báo để tổng hợp và hoàn thiện dự thảo trước khi trình Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và chính thức công bố.

Văn bản góp ý (theo mẫu gửi kèm) xin được gửi về địa chỉ hoặc qua thư điện tử theo các thông tin dưới đây:

TS. Vũ Thành Trung – Giám đốc Trung tâm KCT&XD – Viện KHCN Xây dựng,  Địa chị: 81 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội SĐT: 0966437975. Email: trungvuthanh1975@gmail.com


Mẫu góp ý.

Part 1-1

Part 1-2

Part 1-4

Part 1-5

Part 1-6

Part 1-7

Part 3

Part 4Các tin liên quan