Thông báo

Mời góp ý dự thảo tiêu chuẩn “TCVN xxxxx:202x Bê tông - Yêu cầu kỹ thuật, tính năng, sản phẩm và hợp chuẩn”

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn năm 2020 do Bộ Xây dựng giao, Viện KHCN Xây dựng đã nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn “Bê tông – Yêu cầu kỹ thuật, tính năng, sản phẩm và hợp chuẩn”, với sản phẩm là dự thảo tiêu chuẩn “TCVN xxxxx:202x Bê tông – Yêu cầu kỹ thuật, tính năng, sản phẩm và hợp chuẩn”.

Căn cứ các quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn số 68/2006QH11 và Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN ngày 18/11/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn. Viện KHCN Xây dựng kính đề nghị các Quý cơ quan, bạn đọc nghiên cứu và góp ý đối với nội dung dự thảo tiêu chuẩn và gửi về Viện KHCN Xây dựng trước ngày 20/07/2022 để tổng hợp và hoàn thiện dự thảo trước khi trình Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và chính thức công bố.

Văn bản góp ý (theo mẫu gửi đính kèm) xin được gửi về địa chỉ hoặc qua thư điện tử theo các thông tin dưới đây:

VIỆN KHCN XÂY DỰNG, địa chỉ: Số 81 phố Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Tel: 024 7544196, 024 7544013.

Người nhận và liên hệ trực tiếp: TS. Hoàng Minh Đức, Điện thoại: 0913571949, Email: hmduc@yahoo.com).

Trân trọng cảm ơn!

Dự thảo tiêu chuẩn.

Mẫu phiếu góp ý.

Các tin liên quan