Đào tạo tiến sỹ

Họp mặt đầu xuân giữa Viện trưởng, Thầy hướng dẫn và Nghiên cứu sinh

Ngày tạo : 12/07/2015

Tại buổi họp, thay mặt lãnh đạo và các cán bộ giảng dạy tiến sĩ của Viện, Viện trưởng - Tiến sĩ Trịnh Việt Cường đã gửi tới toàn thể Nghiên cứu sinh của Viện lời chúc một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, đạt nhiều thành tựu trong học tập và công tác.  Sau đó đồng chí Trần Hữu Quang - Giám đốc Viện Thông tin Đào tạo và Tiêu chuẩn hóa đã phổ biến Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ mới của Viện cũng như một số quy định mới khác của Bộ Giáo dục Đào tạo trong công tác đào tạo tiến sĩ.

Cuối buổi họp,  các Thầy hướng dẫn và Nghiên cứu sinh đã cùng nhau thảo luận về tiến độ thực hiện công tác học tập, để đưa ra một lịch học tập khoa học, đạt hiệu quả cho từng Nghiên cứu sinh. Lịch học tập dự kiến của từng Nghiên cứu sinh, sau khi đã có sự đồng thuận của cả Thầy hướng dẫn và Nghiên cứu sinh, được Thầy hướng dẫn 1 và 2 ký xác nhận, cần gửi về Viện Thông tin Đào tạo và Tiêu chuẩn hóa để trình Viện trưởng ký duyệt.


Các tin liên quan