Văn bản mới

Thông tư ban hành định mức xây dựng

Ngày tạo : 14/01/2021

Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng và Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số: 16/VBHN-BXD ngày 31/12/2020 ban hành định mức xây dựng.

Thông tư số: 16/VBHN-BXD.

Các tin liên quan