Văn bản mới

Quyết định công bố chỉ số giá xây dựng quốc gia năm 2021

Ngày tạo : 22/03/2022

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục kinh tế xây dựng và Viện trưởng Viện kinh tế xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ký Quyết định số 97/QĐ-BXD công bố Chỉ số giá xây dựng quốc gia năm 2021.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 9/3/2022.

Quyết định số 97/QĐ-BXD.

Các tin liên quan