Văn bản mới

Hội nghị Hội đồng khoa học và Ban biên tập Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng

Ngày tạo : 19/12/2022

Ngày 04/11/2022, Viện KHCN Xây dựng tổ chức Hội nghị Hội đồng khoa học và Ban biên tập Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng. TS. Nguyễn Hồng Hải, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có ông Lê Minh Long, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, ông Phạm Văn Dùng, Phó Tổng biên tập Tạp chí Xây dựng, Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các phòng chức năng, khách mời, thành viên Hội đồng khoa học, Ban biên tập Tạp chí.

 

Phát biểu tại cuộc họp, TS. Nguyễn Hồng Hải đã giới thiệu sơ lược quá trình 50 năm hình thành và phát triển, định hướng phát triển trong tương lại của Tạp chí KHCN Xây dựng. Theo đó, Tạp chí KHCN Xây dựng (ISSN 1859-1566) là sự tiếp nối từ Nội san khoa học kỹ thuật xây dựng ra số đầu tiên năm 1973. Năm 1981 đổi tên thành Thông báo Khoa học kỹ thuật xây dựng. Tháng 6/1998 được nâng cấp thành Tạp chí KHCN Xây dựng. Tạp chí là địa chỉ tin cậy về khoa học công nghệ xây dựng của Bộ, của Ngành, đến nay vẫn đảm bảo nội dung và uy tín với hàm lượng khoa học cao.

Hội nghị cũng đã được nghe PGS. TS. Trần Chủng, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học điểm qua một số nét chính hoạt động của tạp chí năm 2021, 2022 và định hướng phát triển năm 2023. Báo cáo nêu rõ trong năm 2021, 2022 với sự chủ động của Hội động khoa học trong định hướng chuyên môn và sự cố gắng của Ban biên tập, tạp chí luôn đảm bảo chất lượng, uy tín theo yêu cầu đã đặt ra. Cơ cấu bài viết khá đồng đều ở tất cả các lĩnh vực Kết cấu – Công nghệ xây dựng, Vật liệu xây dựng – môi trường, Địa kỹ thuật – trắc địa, Quy chuẩn – tiêu chuẩn. Công tác phản biện được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ đảm bảo chất lượng. Tạp chí đã kiện toàn chức danh Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập và cấp thẻ nhà báo cho các biên tập viên,… Phát huy kết quả đã đạt được trong năm qua, Tạp chí đề ra kế hoạch hoạt động năm 2023 gồm: kiện toàn Hội đồng khoa học, Ban biên tập Tạp chí, hoàn thiện xây dựng trang website tạp chí, đăng ký chỉ số nhận dạng bài báo,…

Các tin liên quan