Thi công tu bổ di tích

Tu bổ, tôn tạo di tích thành Hoàng Đế và phát huy giá trị cụm di tích tháp Bánh Ít, Bình Định

Ngày tạo : 14/07/2015

Đáp ứng yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch về việc thỏa thuận mặt bằng quy hoạch khu vực di tích Thành Hoàng Đế (Giai đoạn 2) và phương án xây dựng Đền Thờ Hoàng Đế Thái Đức - Nguyễn Nhạc tại khu vực phía Đông của Tử Cấm Thành, Phân Viện KHCN Xây Dựng Miền Trung đã tiến hành thực hiện quy hoạch và lập dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Thành Hoàng Đế (Giai đoạn 2), cơ bản được các cấp các ngành của tỉnh Bình Định nhất trí thông qua trong cuộc họp ngày 18/12/2012.


Thành Hoàng Đế là Kinh đô đầu tiên của vương triều Tây Sơn, do vua trung ương Hoàng Đế Thái Đức (Nguyễn Nhạc) xây dựng, là địa điểm lịch sử gắn liền với chặng đường dài trên 20 năm của phong trào nông dân Tây Sơn. Thành Hoàng Đế được xây dựng trên cơ sở thành cổ Vijaya (Đồ Bàn) của Vương quốc Chăm pa. Thành được nghĩa quân Tây Sơn sửa chữa, gia cố và xây dựng thêm vào năm 1775 với quy mô lớn hơn thành Đồ Bàn cũ với tên gọi là thành Hoàng Đế từ năm 1778. Di tích thành Hoàng Đế đã được xếp hạng cấp Quốc gia năm 1982.
Dự án giai đoạn 2 có tính bổ sung, hoàn chỉnh xác định một quy mô mới tổng thể, với những nhiệm vụ lớn hơn, tính chất khác hơn trong hoàn cảnh phát triển hiện nay của tỉnh Bình Định, đặc biệt là phát huy giá trị di tích trong chiến lược quy hoạch Du lịch của tỉnh Bình Định.

Mục tiêu chính của dự án gồm: Hoàn thiện việc tu bổ Tử Cấm Thành - Thành Hoàng Đế, xây dựng khu tưởng niệm Hoàng Đế Thái Đức và các tướng lĩnh trong phong trào Tây Sơn, xây dựng hệ thống các dịch vụ phụ trợ,… nhằm khai thác và phát huy có hiệu quả giá trị lịch sử - văn hóa của di tích, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đáp ứng nguyện vọng của chính quyền và nhân dân Bình Định được xây dựng đền thờ tưởng nhớ Hoàng Đế Thái Đức - người khởi xướng phong trào Tây Sơn tại kinh đô của Vương triều, nơi ông lên ngôi Hoàng Đế.
Cũng nhân dịp này, dự án Tôn tạo và phát huy giá trị cụm Di tích tháp Bánh Ít đã được hội đồng thông qua phương án thiết kế do Phân Viện KHCN Xây dựng Miền Trung thiết kế và lập dự án. Với mục tiêu tăng cường sự bền vững và phát huy giá trị di tích, để tổ chức các hoạt động văn hóa - lịch sử và đầu tư xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu di tích, xây mới các công trình: nhà thường trực, làm việc, nhà dịch vụ đón tiếp, hệ thống sân, giao thông nội bộ,…
Dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2013 với tổng mức đầu tư hơn 16 tỷ đồng.

Các tin liên quan