Thi công tu bổ di tích

Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án: bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành huế - hợp phần tu bổ, tôn tạo di tích; hạng mục: eo bầu nam xương

Ngày tạo : 25/12/2015

Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án: bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành huế - hợp phần tu bổ, tôn tạo di tích; hạng mục: eo bầu nam xương

Kinh thành Huế có cấu trúc theo kiểu thành quân sự Vauban nhưng có hình dạng gần như vuông. Vòng ngoài Kinh thành có chu vi 10,5km; cao 6,6m; dày 21m (tường thành được xây thành 2 lớp tường chính và 1 lớp xây giật cấp, ở giữa đổ đất đầm chặt, khoảng cách mép ngoài của 2 lớp tường thành là 21m). Thân thành được xây khúc khuỷu với 24 pháo đài lồi ra ngoài. Nam Xương đài là một pháo đài tại mặt Nam – Kinh thành Huế có tổng chiều dài phần Thượng thành là 269m, chiều rộng trung bình 21m được khởi công xây dựng cùng với hệ thống Kinh thành Huế (1803 – 1837). Trải qua bao biến động thăng trầm và thời gian, công trình không được duy tu bảo dưỡng, dưới nắng mưa và thiên nhiên khắc nghiệt nên đã bong tróc, thoái hóa vữa và mất gạch nhiều vị trí. Mặt tường thành phía ngoài rêu, nấm mốc xâm thực nặng làm mất mỹ quan và ảnh hưởng đến an toàn của công trình. Đây là một công trình quan trọng không chỉ bởi nó nằm trong tổng thể kiến trúc Kinh thành Huế mà còn bởi mặt Nam được xem là bộ mặt chính của Kinh thành.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công trình, vừa qua Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tiến hành các bước lựa chọn nhà thầu, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình nhằm bảo tồn, tu bổ một công trình kiến trúc quan trọng trong tổng thể kiến trúc Kinh đô Huế (Quyết định số 695/QĐ-BTDT ngày 8/9/2015 của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

- Chủ quản đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Chủ đầu tư: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế;

- Đơn vị trúng thầu: Phân Viện KHCNXD Miền Trung;

- Tổng mức đầu tư: 9.398.102.000đ.


Các tin liên quan