Thi công tu bổ di tích

Lễ bàn giao công trình: Bảo tồ, tu bổ di tích Tả Tùng Viện và Hữu Tùng Viện - Lăng Thiệu Trị

Ngày tạo : 25/02/2016

Ngày 07 tháng 01 năm 2016, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Phân Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng Miền Trung đã tổ chức lễ bàn giao công trình: “Bảo tồn, tu bổ di tích Tả Tùng Viện và Hữu Tùng Viện – lăng vua Thiệu Trị” thuộc “Dự án Bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị tổng thể di tích lăng vua Thiệu Trị”.

Tả Tùng Viện và Hữu Tùng Viện là hai di tích kiến trúc nằm trong khuôn viên khu Tẩm điện thuộc lăng vua Thiệu Trị, nằm đối xứng nhau qua trục chính và ở phía sau Điện Biểu Đức (công trình trung tâm, nơi thờ vua và hoàng hậu) và là nơi nghỉ của tùy tòng trước kia. Cùng thời với quần thể di tích lăng vua Thiệu Trị, cả hai công trình đều có trên 150 năm tồn tại. Thời vua Thiệu Trị, triều Nguyễn đã đạt được nhiều thành tựu rực rỡ về văn hóa, nghệ thuật, kiến trúc. Những kết quả này đã phần nào thể hiện trên các công trình thuộc lăng Thiệu Trị trong đó có Tả - Hữu Tùng Viện. Với điện Biểu Đức vị trí trung tâm, Tả - Hữu Phối Điện ở phía trước và Tả - Hữu Tùng Viện ở phía sau đã tạo nên bố cục Tứ hợp viện trong kiến trúc cung đình triều Nguyễn. Là những công trình phối thuộc, kiến trúc của Tả - Hữu Tùng Viện đơn giản, nhẹ nhàng với kiểu nhà 3 gian - 2 chái, kết cấu gỗ, mái lợp ngói liệt men xanh. Nơi đây lưu giữ 02 bộ khung gỗ (bộ khung giao nguyên và bộ khung hành lang) rất có giá trị trong việc tìm hiểu, nghiên cứu kiến trúc triều Nguyễn. Dưới sự khắc nghiệt của thời tiết và những biến cố lịch sử, cả hai công trình đều đã xuống cấp nghiêm trọng đặc biệt là phần kết cấu gỗ và rất cần được trùng tu, tu bổ. Công tác bảo tồn, tu bổ đã được Phân Viện KHCNXD Miền Trung thực hiện một cách bài bản, khoa học tuân thủ theo các nguyên tắc bảo tồn, trùng tu di tích. Công việc thực hiện gồm có: tu bổ móng, phục hồi nền, tu bổ tường bao, phục hồi bộ khung gỗ, phục hồi mái và hệ thống bờ mái. Sau hai  năm thực hiện, hai công trình Tả - Hữu Tùng Viện, lăng vua Thiệu trị đã được bảo tồn, tu bổ đạt chất lượng và đúng tiến độ đề ra.

Chủ quản đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chủ đầu tư: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Tư vấn giám sát: Ban Tư vấn Bảo tồn Di tích Huế.

Đơn vị thi công: Phân Viện KHCNXD Miền Trung - Viện KHCN Xây dựng.

Địa điểm: Xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Giá trị thực hiện: 19,4 tỷ đồng.

Các tin liên quan