Thi công tu bổ di tích

Trung tâm Triển khai Công nghệ xây dựng Miền Trung- Viện KHCN Xây dựng phục hồi di tích Tả Tùng Tự-Thế Miếu-Đại Nội-Huế

Ngày tạo : 14/07/2015

Tả Tùng Tự là công trình được xây dựng làm nơi thờ tự các bậc thân huân có công với nước trong thời kỳ trung hưng của nhà Nguyễn, được đặt phía trước Hiển Lâm Các ở góc Đông Nam bên khuôn viên cụm Thế Miếu, đối diện qua trục Dũng đạo với Hữu Tùng Tự - nơi thờ các vị công thần bách tính nhà Nguyễn. Công trình được xây dựng trong khoảng thời gian từ năm 1821 đến 1824 và đã bị hủy hoại vào khoảng năm 1975. Hiện trạng công trình chỉ còn lại nền móng và 02 bức tường đầu hồi.


Ảnh: Phối cảnh chính dự án công trình  
Ngày 13/02/2014, Viện KHCN Xây dựng phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã tổ chức khởi công công trình Phục hồi di tích Tả Tùng Tự-Thế Miếu-Đại Nội-Huế. Ở công trình này, Viện KHCN Xây dựng là đơn vị thực hiện công tác tư vấn thiết kế và thi công. Dự án này có tổng mức đầu tư 11,5 tỷ đồng, được thi công trong thời gian 360 ngày, do Trung tâm Triển khai Công nghệ xây dựng miền Trung trực tiếp thực hiện.

Các tin liên quan