Thi công tu bổ di tích

Khởi công dự án Bảo tồn, phục hồi di tích Đông Khuyết Đài, Đại Nội Huế

Ngày tạo : 14/07/2015

Vừa qua, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế phối hợp với Phân Viện khoa học Công nghệ Xây dựng miền Trung làm lễ khởi công dự án: Bảo tồn, phục hồi di tích Đông Khuyết Đài thuộc khu vực Hoàng thành Huế. Dự án có tổng mức đầu tư 11.275.000.000đ, được thực hiện từ 3/2013 đến 7/2014. Phân Viện khoa học Công nghệ Xây dựng miền Trung làm đơn vị tư vấn và thi công.


Di tích Đông Khuyết Đài có tổng diện tích 1.783m2 nằm chính giữa mặt Đông của Hoàng thành, gần cửa Hiển Nhơn. Công trình được xây dựng dưới thời vua Gia Long (1804), cùng với 3 khuyết đài khác: Bắc Khuyết Đài (lầu Tứ Phương Vô Sự), Tây Khuyết Đài và Nam Khuyết Đài (Ngọ Môn). Đây là một ngôi nhà canh bằng gỗ được làm dưới dạng “phương đình” (nhà vuông).
Trải qua sự tàn phá của thời gian và chiến tranh công trình đã bị xuống cấp, đổ nát và hoang phế cho đến nay. Dự án sau khi hoàn thành sẽ trả lại diện mạo vốn có của một di tích đẹp trong Hoàng thành, đồng thời là nơi dừng chân, tham quan, ngắm cảnh cho du khách.

Các tin liên quan