Thi công tu bổ di tích

Bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan

Ngày tạo : 20/12/2021

Di tích Hải Vân Quan được xây dựng vào năm 1826, là một đồn lũy quân sự trấn thủ tại đỉnh đèo Hải Vân nằm giữa thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế và phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Trải qua thời gian, công trình đã bị xuống cấp nghiêm trọng cần được bảo tồn, tu bổ. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 12/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư Bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan và giao cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 42 tỷ đồng. Phân Viện KHCN Xây dựng miền Trung thực hiện việc thiết kế và thi công dự án theo hồ sơ đã được phê duyệt.

Hải Vân Quan nằm trong hệ thống phòng thủ Kinh đô Huế, được xây dựng ở một vị trí hết sức đắc địa, vừa hiểm trở cheo leo, là nơi xung yếu nhất được mệnh danh là “yết hầu” của Kinh đô Huế xưa. Theo Quyết định phê duyệt, một số hạng mục chính được bảo tồn, tu bổ gốm: Hải Vân Quan và Thiên Hạ Đệ Nhất Hùng Quan; Hệ thống tường thành nhà Nguyễn; Nhà Trú Sở, Nhà Vũ Khố; Tuyến bậc cấp từ Hải Vân Quan xuống phía thành phố Đà Nẵng; Tuyến đường Thiên Lý từ Thiên Hạ Đệ Nhất Hùng Quan đi tỉnh Thừa Thiên Huế; Sân đường; Kè phân thủy và chống sạt; các Lô cốt; Bia chiến thắng Đồn Nhất... và nhiều hạng mục quan trọng khác.

Dự kiến Phân Viện KHCN Xây dựng miền Trung thực hiện công việc trên trong 02 năm.

Các tin liên quan