Thi công tu bổ di tích

Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành Huế hạng mục: tu bổ, tôn tạo thượng thành và eo bầu Nam Thắng

Ngày tạo : 17/08/2016

Kinh thành Huế tọa lạc bên bờ Bắc sông Hương, xoay mặt về hướng Đông, chiếm diện tích mặt bằng 520 ha thuộc địa bàn 7 phường: Thuận Hòa, Thuận Thành, Thuận Lộc, Tây Lộc, Phú Thuận, Phú Bình, Phú Hòa của thành phố Huế. Mặt Nam là mặt chính của Kinh thành xoay mặt về song Hương được giới hạn từ Đông Thái đài đến Nam Minh Đài. Khu vực Nam Thắng đài nằm giữa cửa Quảng Đức và cửa Chánh Nam chiếm diện tích 13,408 ha, có tổng chiều dài phần thượng thành là 268m, chiều rộng trung bình 21m. Đây là một hạng mục công trình quan trọng nằm trong tổng thể kiến trúc Kinh thành Huế.

Trải qua bao biến động thăng trầm của lịch sử, thời gian, chiến tranh và thiên tai tàn phá nên công trình xuống cấp nghiêm trọng. Với mục tiêu bảo tồn, gìn giữ di sản và phát huy giá trị, vừa qua Trung Tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tiến hành các bước lựa chọn nhà thầu thiết kế và thi công xây dựng công trình (Quyết định số 389/QĐ-BTDT ngày 6/6/2016 của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 33 “Thiết kế và xây lắp – gói thầu hỗn hợp EC” thuộc dự án: Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế, hạng mục: Tu bổ, tôn tạo thượng thành và eo bầu Nam Thắng). Phân Viện Khoa học Công nghệ xây dựng Miền Trung đã trúng thầu gói thầu trên với tổng mức đầu tư: 18.188.197.000đ.

Các tin liên quan