Thi công tu bổ di tích

Khởi công dự án Bảo tồn, tu bổ và phục hồi di tích Tả Trà, cung Diên Thọ, Đại Nội Huế

Ngày tạo : 14/07/2015

Vừa qua, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế phối hợp với Phân Viện khoa học Công nghệ Xây dựng miền Trung làm lễ khởi công dự án: Bảo tồn, tu bổ và phục hồi di tích Tả Trà thuộc khu vực cung Diên Thọ, Đại Nội Huế. Dự án có tổng mức đầu tư 11.185.000.000đ, được thực hiện từ 3/2013 đến 12/2014. Phân viện khoa học công nghệ xây dựng miền trung làm đơn vị tư vấn và thi công.


Di tích Tả Trà có tổng diện tích 335,15m2, là một trong những công trình thuộc quần thể di tích cung Diên Thọ. Nhà có 3 gian 2 chái xây bằng gạch và gỗ. Đây là nơi nghỉ chân dành cho những người vào xin được yết kiến Hoàng Thái Hậu triều Nguyễn, trước khi được Hoàng Thái Hậu cho phép diện kiến.
Trải qua sự tàn phá của thời gian và chiến tranh công trình đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Việc tu bổ phục hồi toàn diện di tích Tả Trà sẽ góp phần xúc tiến từng bước việc phục hồi, hoàn chỉnh cảnh quan tổng thể cung Diên Thọ nói riêng và của di tích Huế nói chung, góp phần hoàn thiện diện mạo cung Diên Thọ, làm phong phú thêm các điểm tham quan bên trong Hoàng thành.

Các tin liên quan