Tin tức mới
Chứng nhận sản phẩm hợp quy cho Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4- Chi nhánh tập đoàn Điện lực Việt Nam
Chứng nhận sản phẩm hợp quy cho Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4- Chi nhánh tập đoàn Điện lực Việt Nam

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD cho sản phẩm Tro

Chi tiết

Chứng nhận sản phẩm hợp quy cho Công ty Cổ phần Bê tông Khí Viglacera
Chứng nhận sản phẩm hợp quy cho Công ty Cổ phần Bê tông Khí Viglacera

Tháng 02/2020, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD cho sản

Chi tiết

Chứng nhận sản phẩm hợp quy cho Hợp tác xã Vận tải Trung Hiếu
Chứng nhận sản phẩm hợp quy cho Hợp tác xã Vận tải Trung Hiếu

Ngày 08/06/2020, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD cho sản

Chi tiết

Chứng nhận sản phẩm hợp quy cho Công ty Cổ phần T&P GLOBAL
Chứng nhận sản phẩm hợp quy cho Công ty Cổ phần T&P GLOBAL

Ngày 08/07/2020, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD cho sản

Chi tiết

Hội đồng khoa học đánh giá kết quả đề tài QCVN 02:2020/BXD
Hội đồng khoa học đánh giá kết quả đề tài QCVN 02:2020/BXD

Tháng 9/2020, tại Hà Nội, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tổ chức Hội đồng khoa học đánh giá kết quả đề tài “Soát xét QCVN 02:2009/BXD Quy

Chi tiết