Thi công xây dựng

Xử lý chống thấm khu vực cửa lấy nước và đoạn dâng sau cửa lấy nước công trình thủy điện Bản Vẽ

Ngày tạo : 28/10/2019

Được sự tín nhiệm của khách hàng, Trung tâm tư vấn chống ăn mòn và xây dựng được giao thực hiện việc xử lý chống thấm khu vực cửa lấy nước và đoạn dâng sau cửa lấy nước công trình thủy điện Bản Vẽ tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

Công trình được xây dựng theo hình thức đập dâng tạo hồ chứa để điều tiết dòng chảy và cột nước để phát điện. Công trình thủy điện Bản Vẽ thuộc loại công trình cấp I theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCXD VN 285-2002, chiều dài đập theo đỉnh 480 m, chiều cao đập lớn nhất 135 m; Công trình bắt đầu được triển khai vào ngày 07/8/2004 và phát điện Tổ máy 1 hoà vào lưới điện quốc gia ngày 10/4/2010;

Thực hiện công việc trên gồm: Chống thấm phần trên khô cho bề mặt thượng lưu đập bằng công nghệ phun phủ vật liệu Polytop, diện tích 2.500 m2; Lặn sơn chống thấm dưới nước bằng sơn KUW cho khoang giữa 2 cửa nhận nước, diện tích 250 m2; Lặn chống thấm dưới nước khe tiếp giáp giữa đập RCC và cửa nhận nước, dài 40 m.

Các tin liên quan