Thi công xây dựng

Bảo tồn, phát huy giá trị di tích Phật viện Đồng Dương

Ngày tạo : 14/07/2015

Sáng 17/8/2011, Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thảo khoa học "Bảo tồn, phát huy giá trị di tích Phật viện Đồng Dương". Hội thảo là hoạt động khởi động giai đoạn bảo tồn, phát huy các giá trị của di tích Phật viện Đồng Dương - một di tích được xếp hạng cấp quốc gia.

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, các cơ quan thuộc Bộ, các nhà nghiên cứu, quản lý, chuyên gia hoạt động trên lĩnh vực văn hóa và khảo cổ học như GS. Hoàng Đạo Kính, PGS. Ngô Văn Doanh, PGS. Trương Quốc Bình, TS. Lê Đình Phụng; lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam, huyện Thăng Bình, xã Bình Định Bắc (nơi tọa lạc của Phật viện Đồng Dương)... TS. Trần Bá Việt, Phó Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng đã được mời tham luận tại Hội thảo về “Định hướng giải pháp bảo tồn Phật Viện Đồng Dương”.


Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung phân tích, nêu lên những giá trị văn hóa, lịch sử, khảo cổ học cũng như các giá trị về nghệ thuật; các giải pháp bảo tồn và phát huy tác dụng di tích. Trong quá trình trùng tu, bảo quản và phát huy các giá trị của di tích cần phải đảm bảo nguyên tắc, quy chế trong việc bảo quản, tu bổ và nhất thiết phải đặt lên hàng đầu nguyên tắc tôn trọng tính nguyên gốc, chân thực, toàn vẹn và sự bền vững của di tích.
Theo đề nghị của đại diện Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, sắp tới Quảng Nam cần có một tuyên bố về Đồng Dương, tạo cơ sở để tuyên truyền, quảng bá về địa danh và di tích này; gắn với đó là tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.
Kết luận Hội thảo, đồng chí Trần Minh Cả - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam khẳng định, các giá trị lịch sử, văn hóa, khảo cổ học của di tích Phật viện Đồng Dương và quyết tâm xây dựng lối ứng xử mới đảm bảo sự bảo tồn, phát huy hết các giá trị của di tích này. Trong thời gian tới, Quảng Nam sẽ thực hiện một số giải pháp như: Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục để nâng cao nhận thức của xã hội; Quy hoạch, khoanh vùng để đảm bảo công tác trùng tu, bảo tồn di tích; Giao cho ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng khác, các nhà khoa học để xây dựng các quy chế, kế hoạch có liên quan, cũng như lập dự án Quy hoạch, khảo cổ và trùng tu, bảo tồn và phát huy giá trị di tích; công bố Tuyên bố về Đồng Dương, qua đó́ quảng bá, giới thiệu và kêu gọi các tổ chức, cá nhân tham gia vào công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích.


Các tin liên quan