Thi công xây dựng

Thi công sửa chữa sơn tường trong nhà Phủ Chủ tịch

Ngày tạo : 14/07/2015

Sau một thời gian tham gia đấu thầu, Viện KHCN Xây dựng đã trúng thầu gói thầu thi công sửa chữa sơn tường trong nhà tầng 1,2,3 Phủ Chủ tịch theo công văn số 821/VPCTN-QTTV ngày 23 tháng 07 năm 2009 của Văn phòng Chủ Tịch Nước. Công việc này do Trung tâm phát triển công nghệ và vật liệu xây dựng thực hiện.

Toà nhà Phủ Chủ tịch được xây năm từ 1900-1906. Trong thời gian khai thác sử dụng công trình đã trải qua nhiều đợt tu bổ, sửa chữa nhưng một số hạng mục như tường, phào trang trí, sơn tường (trong nhà) bị xuống cấp không đảm bảo mỹ quan do đó cần phải được nâng cấp. Theo yêu cầu của chủ đầu tư, Viện KHCN Xây dựng thực hiện khối lượng công việc bao gồm: cải tạo tường, cột, cải tạo trần, cải tạo phào trần và phào tường, phục chế hoa văn trang trí. Dự kiến, công việc này được thực hiện trong 2 tháng với tổng giá trị hợp đồng đã ký là 1.9 tỷ đồng.

Các tin liên quan