Tin tức

Lễ trao Quyết định bổ nhiệm thạc sĩ Nguyễn Quý Long làm Phó giám đốc TT TV Thiết bị và Xây dựng

Xét nhu cầu công tác, tiêu chuẩn, năng lực, tín nhiệm của cán bộ và đề nghị của các ông Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, ngày 28 tháng 05 năm 2015
... Chi tiết

Lễ trao Quyết định tái bổ nhiệm đồng chí Đỗ Quốc Trung làm Giám đốc Trung tâm Công nghệ xây dựng

Xét nhu cầu công tác, tiêu chuẩn, năng lực, tín nhiệm của cán bộ và đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, ngày 01 tháng 06 năm 2015
... Chi tiết

Tin tức nổi bật

Phổ biến Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
... Chi tiết

Tin cập nhật

Thông báo mời họp Ban khoa học lần thứ 1
... Chi tiết