Giám sát thi công XD, lắp đặt thiết bị

Viện Chuyên ngành Bê tông tư vấn giám sát thi công xây dựng một số công trình tại Đại học Công nghiệp Hà Nội

Ngày tạo : 14/07/2015

Với năng lực và uy tín của mình, Viện Chuyên ngành Bê tông - Viện KHCN Xây dựng đã được Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội lựa chọn làm Nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng Công trình nhà lớp học 5 tầng A3, Trung tâm đào tạo lái xe G1, Nhà xưởng 5 tầng E2.Hợp đồng này đã được ký kết vào năm 2012, sang năm 2013 vẫn trong giai đoạn thực hiện.


(Ảnh: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội).
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là một trong những khách hàng truyền thống của Viện Chuyên ngành Bê tông- Viện KHCN Xây dựng.

Các tin liên quan