Giám sát thi công XD, lắp đặt thiết bị

Tư vấn giám sát dự án Nhà khách Mỹ Khê (T50)/ Quân khu 5 tại thành phố Đà Nẵng

Ngày tạo : 04/04/2024

Đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư, Trung tâm triển khai công nghệ xây dựng miền Trung - Viện KHCN Xây dựng thực hiện việc tư vấn giám sát dự án Nhà khách Mỹ Khê (T50)/ Quân khu 5 tại phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Công trình thuộc loại công trình dân dụng, cấp II do Quân khu 5 làm chủ đầu tư. Xây dựng Nhà khách Mỹ Khê Quân khu 5 nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu sử dụng, nâng cao, phát huy hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng; đồng thời là nơi đón tiếp các bộ các cơ quan, đơn vị về công tác tại Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và các đoàn khách của Bộ Quốc phòng, các đoàn khách cấp cao của Đảng, Nhà nước tham dự hội nghị, hội thảo liên quan đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng cũng như đảm bảo các nhiệm vụ chính trị khác của đơn vị trước mắt cũng như lâu dài.

 

 

Các tin liên quan