Giám sát thi công XD, lắp đặt thiết bị

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình nhà đa năng Trường đại học công nghiệp Hà Nội

Ngày tạo : 13/07/2015

Thực hiện hợp đồng số 86/2009 VKH đã ký với Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Viện KHCN Xây dựng tiến hành việc tư vấn giám sát thi công công trình trên tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

Công trình gồm 17 tầng nổi và 01 tầng hầm trên diện tích 13.224m2, diện tích mỗi sàn khoảng 740 m2, được sử dụng làm phòng làm việc, giảng đường, phòng thực hành và thư viện... Dự án được khởi công vào tháng 8/2009 với tổng giá trị xây lắp là 85 tỷ đồng. Theo hợp đồng, khối lượng công việc trên bao gồm: Giám sát, kiểm tra các điều kiện khởi công công trình, sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công, kiểm tra giám sát chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình, kiểm tra và giám sát trong quá trình thi công xây dựng… Dự kiến công việc này được thực hiện trong 24 tháng.

Các tin liên quan